Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

celaskowronska
zazwyczaj idę pić, a tańczę przy okazji.
— .
Reposted fromfickleheart fickleheart viaqcharska qcharska

February 01 2015

celaskowronska
celaskowronska
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viaxoxou xoxou
celaskowronska
Krytyka powinna być konstruktywna i dobrze uargumentowana. Na przykład: “Jesteś zjebany bo jesteś debil”.
Reposted fromscorpix scorpix viaxoxou xoxou
celaskowronska
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxoxou xoxou
celaskowronska
5218 583e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaxoxou xoxou

January 14 2015

4307 765d

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures .

Reposted fromtron tron
5418 60a2

ultrafacts:

blackinkgoddess:

ultrafacts:

Source If you want more facts, follow Ultrafacts

Whoever you are, thank you!

Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi
5295 cd9d 500
Reposted fromjunshii junshii
celaskowronska
5075 cbaa
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
celaskowronska
It's time to be a big girl now. And big girls don't cry.
Reposted fromimmature immature
celaskowronska
5310 9e35 500
Reposted fromroxanne roxanne
celaskowronska
Za oknami zima biała, rzekę pokrył lód
a Ty mnie zaczarowałeś, ty zrobiłeś cud.
— 23:56
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine
celaskowronska
1881 f6e9
Reposted fromtagira tagira viasoSad soSad
celaskowronska
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viabutterfliesintummy butterfliesintummy
celaskowronska
9458 ff5c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaqcharska qcharska
celaskowronska
Czeka mnie jeszcze długa droga, ale już po niej kroczę.
— Susan Fletcher
Reposted fromplayinglove playinglove viaqcharska qcharska

December 22 2014

celaskowronska

"W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne."

http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/
Reposted fromnowakowna nowakowna
celaskowronska
9841 4b49 500
Reposted frommiischa miischa
celaskowronska
Dalej istnieje i on też istnieje, ale nie istniejemy razem.
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaxoxou xoxou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl